Inici

Introducció

Cosmologia/Antropogonia

Cosmogonia

Panteó

Escatologia

Els déus i esperits s'organitzen simètricament en diverses famílies compostes per quatre éssers antropomòrfics i antroposocials. Tètrade constituït per dues parelles que conjuguen els principis de sexe (masculinitat - femineïtat) i d'edat (vellesa -joventut) .La dona apareix
subordinada a l'home i la joventut subordinada a la vellesa. Així la unitat bàsica de déus, està formada per:

Fëta chachai i ñuque papai; esposos, pares, déus
Wenchu wentru i ülcha domo; home i dona, joves, déus
 
 
 
Els dos éssers originals van generar els déus joves a totes les famílies nuclears de déus i esperits i els homes.
En cada ser hi ha quatre, quatre déus suprems, quatre Pillán.
En fer una rogativa, quatre vegades preguen, quatre vegades claven i quatre vegades criden, per al que és a dalt els senti i els atorgui vida, saviesa, sort, fertilitat de la terra, de l'home, de l'animal.


Déus Majors
 
Meli ñidol Quatre déus caps
Meli kiyén Quatre déus de la lluna
Wu ñelfe Estel de l'Alba (Venus)
Meli wanlén Quatre déus de les estrelles
Déus menors  
Meli weichafe Quatre déus guerrers
Meli nillatufe Quatre déus de les rogatieas
Meli tayiltufe Quatre déus del cant ritual
Meli witrán Quatre familias de déus dels Quatre punts cardinals
  Puel Mapu Quatre déus de la terra de l'Est
  Willy mapu Quatre déus de la terra del Sud
  Piku mapu Quatre déus de la terra del Nord
  Lafkén mapu Quatre déus de la terra de l'Oest
Esperits benèfics  
Meli antiku pu longo Quatre cacics antics
Meli antiku pu machi Quatre machis antigues
Antiku che Avantpassats que van pujaral wenu mapu
   


Esperits malèfics majors

El poder suprem de les forces del mal rau en Mapu-rei F ücha i Kude, parella de caps superiors que resideix en l'Anka wenu o Minche mapu i dirigeixen d'acord amb els bruixots terrestres (Kalku) als esperits malèfics que apareixen com a éssers solitaris i aïllats. Segons el lloc on s'apareguin es classifiquen en wekufes de la terra, aigua o aire, destaque en cada un d'aquests grups un esperit de major poder.

  Witranalwe De terra, és un home de gran mida vestida amb indumentària blanca i eines d'os,va muntat a cavall.
  Cherrufe i Wüyuche D'aire, que es manifesten en forma d'aeròlits de foc, que descendeixen des de les altures o des dels cims volcànics
  Nerrü filu i Chiñi filu Mars, llacs i rius. Són la guineu-serp i la serp peluda, respectivament

Esperits malèfics menors (wekufes)

terra
 
  Anchimallén ser petit que apareix com a esquelet negre amb cap fosforescent o de foc
  Alwe ánima o esperit d'un parent mort
  Perrimontún animal estrany que apareix en somnis, visions o al·lucinacions
  Waillepeñ ovella o un altre animal deforme que viu en pantans o pajonales.
aire
 
  Choñchoñ o Tuetué cap de bruixot que vola sostingut per les seves enormes orelles que li serveixen d'ales
  Piwuchen gall-serp amb plomall i cua de plomes multicolors.
  Meulén el remolí de vent i pols que apareix al migdia.
aigua
 
  Trëlke cuir de boví viu i de gran mida i que posseeix múltiples tentacles
  Sunpall dona-peix o sirena.