Inici

Introducció

Teogonia/Cosmogonia

Antopogonia

Panteó

Escatologia

Tiki, el primer home segons els maoris. Mentider, incestuós, bell alhora que horrible , creador ell mateix de la dona i sembrador del caos entre la humanitat. En fi, una joia.

 
 
 

 

En alguns mites maoris Tane és el creador de la humanitat, mentre que en uns altres és Tu, el déu de la guerra, el qual crea a Tiki, el primer home, els fills del qual es van casar amb déus i amb mortals, inaugurant així una línia de successió que culminaria amb les dinasties reals de Aotearoa (Nova Zelanda).
Tu va proporcionar als humans els coneixements necessaris per a sobreviure i també va concebre una manera pel qual poguessin multiplicar-se. Al veure com Tane creava a una dona amb sorra, Tu va decidir modeldejar una imatge similar i li va insuflar l'alè de la vida. Però hi havia una gran diferència entre la creació de Tane i la seva pròpia, doncs ell havia creat a un home i no a una dona; d'altra banda, no ho havia creat a partir de la sorra sinó amb l'ocre vermellós. El resultat del seu acte creador va ser Tiki, el paradigma del poder procreador i la virilitat. Ara bé, Tiki era un mrntider, de manera que al costat de les seves indubtables virtuts va fer gala d'una irresistible pressa per sembrar el caos entre la humanitat.
Amb el temps Tiki va crear també el model d'una dona, tal com ho havia fet prèviament Tane, i va donar vida així mateix a una filla, Tiaki, la primera de tot un llinatge d'humans. La figura de Tiki es va estendre per tota la Polinèsia lligada a la idea de poder i virilitat, i va proporcionar així mateix el vincle genealògic necessari entre les dinasties imperants i els seus avantpassats divins. D'altra banda, la manera que van ser creats Tiki i la seva esposa a partir de la terra era un fidel reflex de la manera com els polinesis creaven el seu propi entorn. I és que en les seves travessies d'una illa a una altra solien dur amb ells certa quantitat de terra per a enriquir la de la illa de destinació, de manera que, igual que en el mite, la vida es modelava a partir de la terra.

En la seva condició de primer home, la vida de Tiki guardava unes sorprenents similituds amb la de Tane, el déu més important. La seva esposa s'anomenava, Hina-hone, la Donzella de la Terra, i també Hine-titama, la filla de Tane, que va fugir al món dels morts després d'una discussió amb Tiki després d'haver mantingut una relacion incestuosa. De fet, eren tantes les coincidències que en ocasions els mites de Tiki i Tane van arribar a barrejar-se, convertint-se Tiki en el fill de Tane o fins i tot en el marit de la seva néta.

A diferència de Tane, a Tiki se'l tenia per un mentider dotat d'un irrefrenable apetit sexual, tal com queda de manifest en el nom dels cèlebres símbols de la fertilitat maoris (bei-tikt). En aquest sentit, la seva conducta no coneixia de la decència ni de convenció social alguna.

Tal vegada com càstig a les seves malifetes, a Tiki no li va ser concedit el do de la immortalitat, si bé va assolir sobreviure en la tradició artística, doncs el seu nom va passar a designar entre els maoris les talles de fusta i jade de color verd que simbolitzaven als seus avantpassats. Sota aquesta aparença solia representar-se'l amb els trets d'una au (mans amb tres dits, crestes en les orelles, ulls protuberants,...), en concret els d'un mussol. Aquesta semblança no era en absolut casual, ja que aquesta rapaç s'associava amb Rua, un heroi al que els déus van concedir el el do de tallar la fusta, d'aquí que al primer home se l'associés amb ell